Cáp sạc iPhone jetblack Store 8IC xuất nhật

Cá​​​​​​​p sạc iPhone jetblack Store 8IC xuất nhật  Cáp chuẩn nhà máy foxconn sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cáp chính hãng Apple , sạc chuẩn dòng sạc . Duy Nam phân phối các mặt hàng công nghệ

Cáp sạc iPhone jetblack Store 8IC xuất nhật 

Cáp chuẩn nhà máy foxconn sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cáp chính hãng Apple , IC chống nhiễu , chống loạn cảm ứng , sạc đúng tiêu chuẩn dòng sạc Cáp sử dụng 8IC chất lượng , chân đồng vàng tươi


​​​​​​​
Cáp sạc iPhone jetblack Store 8IC xuất nhật được đóng hộp giấy Store , có móc treo