Bài viết liên quan
Phải làm gì khi iPhone X bị treo táo?
Cách sửa iPhone bị lỗi kích hoạt đơn giản, tại nhà