Củ sạc 5V-2.1A ZUZG UC02

1. IC nhận dạng điều chỉnh dòng điện thông minh

2. Chứng nhận chất lượng Quốc giá 3C an toàn, ổn định

3. Vật liệu chống cháy nổ

1. IC nhận dạng điều chỉnh dòng điện thông minh

2. Chứng nhận chất lượng Quốc giá 3C an toàn, ổn định

3. Vật liệu chống cháy nổ