Củ sạc nhanh iPhone/iPad 20W ZUZG PD02

1. Sạc nhanh Apple PD 20W

Sạc từ 0% - 50% chỉ trong 30phút

2. Sạc nhanh an toàn không hại máy

3. Chống cháy, chống nhiễu. Đạt chuẩn 3C Châu Âu

1. Sạc nhanh Apple PD 20W

Sạc từ 0% - 50% chỉ trong 30phút 

2. Sạc nhanh an toàn không hại máy 

3. Chống cháy, chống nhiễu. Đạt chuẩn 3C Châu Âu