Kính lưng iPhone 12 - cam nhỏ

90.000 đ

Kính lưng iPhone 12 lỗ camera nhỏ tại Duy Nam là kính loại xịn nên màu chuẩn và khít như ZIN . Kính lưng được làm từ kính 100% , sản phầm bao gồm kính lưng và viền camera

Kính lưng iPhone 12 camera nhỏ đủ các màu 

Kính lưng iPhone tại Duy Nam là kính loại xịn nên màu chuẩn và khít như ZIN . Kính lưng được làm từ kính 100%  , sản phầm bao gồm kính lưng và viền camera