Kính lưng iPhone 12 cam to

65.000 đ

Kính lưng iPhone 12 cam to không cần thay thế viền camera , kính lưng loaị xịn có chất lượng màu chuẩn như zin , lỗ kính camera cắt khít sát với viền camera nên không tạo ra khe hở

Kính lưng iPhone 12 cam to không cần thay thế viền camera , kính lưng loaị xịn có chất lượng màu chuẩn như zin , lỗ kính camera cắt khít sát với viền camera nên không tạo ra khe hở