Kính lưng iPhone 12 Promax cam toKính lưng iPhone 12 Promax cam to sau khi thay , kính lưng loại xịn nên viền camera rất khít và đẹp