Pin iPad Zhicool Air - Gen 5 - Gen 6 Gen 7 - Gen 8 dung lượng 8827mAh

PIN IPAD ZHICOOL AIR - GEN 5 - GEN 6 - GEN 7- GEN 8 DUNG LƯỢNG 8827mAh , pin chất lượng , pin dung lượng chuẩn , không bị ảo, chất lượng Pin như Pin chính hãng Apple , chất lượng sánh ngang với các loại Pin xịn trên thị trường như Pinsen...

PIN IPAD ZHICOOL AIR - GEN 5 - GEN 6 - GEN 7- GEN 8
- DUNG LƯỢNG 8827mAh , pin chất lượng , pin dung lượng chuẩn , không bị ảo , không bị phồng
- Chất lượng Pin như Pin chính hãng Apple , chất lượng sánh ngang với các loại Pin xịn trên thị trường như Pisen...
- Bảo hành đổi mới

IPad Air - Gen 5 - Gen 6 - Gen 7 - Gen 8 có sử dụng chung Pin được không?

  IPad Air - Gen 5 - Gen 6 - Gen 7 - Gen 8 sử dụng chung một loại Pin , theo thiết kế thì các dòng iPad trên đều có dung lượng Pin là 8827mAh