Sạc Qmadix 2 cổng sạc nhanh Quick Charge 3.0 và PD

250.000 đ

Sạc Qmadix sử dụng công nghệ sạc nhanh thông minh của Qualcomm
Sạc nhanh với tốc độ gấp 4 lần sạc thông thường
Áp dung công nghệ Quick charge 3.0 từ cổng USB và sạc nhanh PD từ cổng USB-C

Sạc Qmadix 2 cổng sạc nhanh Quick Charge 3.0 và PD

Sạc Qmadix sử dụng công nghệ sạc nhanh thông minh của Qualcomm
Sạc nhanh với tốc độ gấp 4 lần sạc thông thường
Áp dung công nghệ Quick charge 3.0 từ cổng USB và sạc nhanh PD từ cổng USB-C