Cảm ứng iPad Air - iPad 5 ZIN

cảm ứng ipad air hay còn gọi là ipad 5 dùng chung, cảm ứng zin mạch đồng cho cảm ứng mượt , kính dày và có độ bền cao